• سرامیک بر 70 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3402
  خرید محصول
  سرامیک بر 70 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3402

  سرامیک بر 70 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3402 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 100 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3403
  خرید محصول
  سرامیک بر 100 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3403

  سرامیک بر 100 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3403 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 50 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3404
  خرید محصول
  سرامیک بر 50 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل...

  سرامیک بر 50 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3404 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 70 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3405
  خرید محصول
  سرامیک بر 70 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل...

  سرامیک بر 70 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3405 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 100 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3406
  خرید محصول
  سرامیک بر 100 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس...

  سرامیک بر 100 سانتیمتری بلبرینگی رونیکس مدل RH-3406 ساخت ترکیه حرکت بازوی متحرک به کمک بلبرینگ ها، برش نرم و در نتیجه دقیق تری را مهیا می سازد

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 50 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3401
  خرید محصول
  سرامیک بر 50 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3401

  سرامیک بر 50 سانتیمتری رونیکس مدل RH-3401

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 100 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس مدل RH-3412
  خرید محصول
  سرامیک بر 100 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس...

  ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 50 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3407
  خرید محصول
  سرامیک بر 50 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل...

  سرامیک بر 50 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3407 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 70 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3408
  خرید محصول
  سرامیک بر 70 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل...

  سرامیک بر 70 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3408 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 100 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3409
  خرید محصول
  سرامیک بر 100 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل...

  سرامیک بر 100 سانتیمتری لیزری رونیکس مدل RH-3409 ساخت ترکیه دارای تیغه تنگستن کارباید موجود در سایزهای مختلف جهت کاربری های متفاوت سیستم برش دو مرحله ای جهت برشی تمیز و آسان دارای دسته و خط کش آلومینیومی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 50 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس مدل RH-3410
  خرید محصول
  سرامیک بر 50 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس...

  سرامیک بر 50 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس مدل RH-3410 ساخت ترکیه دارای سیستم لیزر و بلبرینگ 

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • سرامیک بر 70 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس مدل RH-3411
  خرید محصول
  سرامیک بر 70 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس...

  سرامیک بر 70 سانتی بلبرینگی لیزری رونیکس مدل RH-3411 ساخت ترکیه سیستم لیزر و بلبرینگ این امکان را به کاربر می دهد که به جای استفاده از خودکار و کشیدن خط برش روی سرامیک، از نور لیزر به عنوان خط کش و مشخص نمودن زاویه و خط برش استفاده نماید و دسته که به کمک بلبرینگ روی تسمه جا به جا می شود، بهترین و دقیق ترین برش را برای کاربر مهیا می سازد.

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت