• موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 11 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل  KDF16000Q-3Dتوان مداوم تک فاز KVA 11 توان مداوم سه فاز KVA 13.8 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 4/1 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70

  133,000,000 تومان 139,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 12 کاوا مدل KDF16000XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF16000XEتوان مداوم 11 KVA بالاترین توان KVA 12 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 4/1 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70

  110,000,000 تومان 115,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 10 کاوا مدل KDF12000XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF12000XEتوان مداوم 9 KVA بالاترین توان KVA 10 مدل موتور KD2V80 تیپ موتور دو سیلندر خورجینی رادیاتور دار سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده آب خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 3/6 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 79

  100,200,000 تومان 105,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 5 کاوا مدل KDF6700X/XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF6700X/XEتوان مداوم KVA 4.5 بالاترین توان KVA 5 مدل موتور KD186FAE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 75-79

  32,800,000 تومان 35,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 2.5 کاوا مدل KDF4000X/XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF4000X/XEتوان مداوم 2/8 KVA بالاترین توان KVA 2/5 مدل موتور KD178FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 0/7 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 88

  25,300,000 تومان 26,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 5 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF6700Q-3Dتوان مداوم تک فاز 4.5 KVA توان مداوم سه فاز 5.6 KVA مدل موتور KD186FAE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 14/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70-74

  44,200,000 تومان 47,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 6 کاوا مدل KDF8500XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF8500XEتوان مداوم KVA 6 بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 2/3 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 75-80

  36,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 6 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF8500Q-3Dتوان مداوم تک فاز 6 KVA توان مداوم سه فاز 7.5 KVA بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 2/3 حجم مخزن سوخت L 30 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70-74

  49,500,000 تومان 53,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی سوپر سایلنت کوپ 5.5 کاوا...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF8500QQتوان مداوم 6 KVA بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 30 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 74

  58,200,000 تومان 62,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق کیپور KDE7000T
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 6 کیلو وات مدل KDE7000T

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE7000Tبی صدا  ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz جریان اسمی A 23 بالاترین توان خروجی KW 6 توان اسمی KW 5.5 حجم موتور 418 ساخت چینی

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE2200X
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 2.2 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE2200X ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 2200 بالاترین جریان A 8.3 حجم موتور 211 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 530×480×645 سوخت گازوئیل وزن Kg 53 سیستم استارت دستی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE3500X
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 3.2 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE3500X ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 3200 بالاترین جریان A 13 حجم موتور 296 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 530×480×655 سوخت بنزین بدون سرب وزن Kg 70 سیستم استارت دستی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE3500E
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 3.2 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE3500E ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 3200 بالاترین جریان A 13.8 حجم موتور 296 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 530×480×655 سوخت گازوئیل وزن Kg 70 سیستم استارت دستی و الکتریکی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE7000E
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 6 کیلو وات مدل KDE7000E

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE7000E ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 5500 بالاترین جریان A 27.5 حجم موتور 296 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 655×492×720 سوخت گازوئیل وزن Kg 95 سیستم استارت دستی و الکتریکی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE3500E
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 3 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE3500E3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 3000 بالاترین جریان A 5 حجم موتور 296 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 530×480×655 سوخت گازوئیل وزن Kg 70 سیستم استارت دستی و الکتریکی سه فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE7000T
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 5.5 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE7000T3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 5500 بالاترین جریان A 9 حجم موتور 418 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 655×492×720 سوخت گازوئیل وزن Kg 160 سیستم الکتریکی سه فاز کانوپی دار (عایق صوتی)

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کیپور KDE7000E
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 5.5 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE7000E3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 5500 بالاترین جریان A 9.5 حجم موتور 296 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 655×492×720 سوخت گازوئیل وزن Kg 95 سیستم استارت دستی و الکتریکی سه فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE7000T
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 5.5 کیلو وات KDE7000STA

  موتور برق دیزلی کیپور KDE7000STA سوپر سایلنت ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 5500 بالاترین جریان A 27.5 حجم موتور 418 موتور تک سیلندر هوا خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 13.5 ابعاد 655×492×720 سوخت گازوئیل وزن Kg 185 سیستم استارت الکتریکی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE12EA
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 7.5 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE12EA ولتاژ V 220 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 7500 بالاترین جریان A 39 حجم موتور 794 موتور دو سیلندر آب خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 25 ابعاد 790×600×1030 سوخت گازوئیل وزن Kg 235 سیستم استارت دستی و الکتریکی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE12EA3
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 9 کیلو وات مدل KDE12EA3

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE12EA3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 9000 بالاترین جریان A 16 حجم موتور 794 موتور دو سیلندر آب خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 25 ابعاد 790×600×1030 سوخت گازوئیل وزن Kg 235 سیستم استارت دستی و الکتریکی سه فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE12STA3
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 9 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور 9 کیلو وات مدل KDE12STA3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی W 9000 بالاترین جریان A 16 حجم موتور 794 موتوردو سیلندر آب خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 26 ابعاد 840×790×1350 سوخت گازوئیل وزن Kg 345 سیستم استارت دستی و الکتریکی سه فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق کیپور KDE16STA3
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کیپور 14 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کیپور مدل KDE16STA3 ولتاژ V 380 فرکانس 50 Hz توان اسمی KW 1400 بالاترین جریان A 22 حجم موتور 1048 موتور دو سیلندر آب خنک 4 زمانه ظرفیت مخزن سوخت L 38 ابعاد 925×845×1540 سوخت گازوئیل وزن Kg 420 سیستم استارت دستی و الکتریکی سه فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF12000Q
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 11 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF12000Q توان مداوم KVA 11 بالاترین توان KVA 12 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم 4/1 Lit/h

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF7500Q
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 6.5 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF7500Qتوان مداوم KVA 6.9 بالاترین توان KVA 6.5 مدل موتور KD188FAE سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/65 حجم مخزن سوخت L 14/5

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف