ارسال کالا ها از انبار مرکزی تهران می باشد.

حاشیه زن چیست ؟

حاشیه زن چیست ؟

امروزه با توجه به فرهنگ شهر نشینی و بافت بسیار عظیم شهرها به خصوص شهر تهران نیاز بسیار بالایی به ایجاد فضای سبز احساس می شود و به دنبال آن مساله ی نگهداری و ایجاد آراستگی در درختان و زمین های فضای سبز بوجود می آید.