بذر صیفی‌جات

بذر صیفی جات 

 • بذر گوجی بری آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 10دانه اصالت: آلمان

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر جعفری فر آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 1 گرم اصالت: آلمان

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر کرفس آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 4 گرم اصالت: دانمارک

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر بامیه آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 10 گرم اصالت: دانمارک

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر بامیه سبز آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 10 گرم اصالت: دانمارک

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر گوجی بری سیاه آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 15دانه اصالت: آلمان

  10,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر مارچوبه سبز آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 2 گرم اصالت: آلمان

  8,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر مارچوبه قرمز آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 2 گرم اصالت: آلمان

  8,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر کلم بروکلی آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 2 گرم اصالت: ژاپن

  8,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر پیاز میکس آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 95 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 3 گرم اصالت: ایران

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر ترب سبز آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 5 گرم اصالت: ژاپن

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بذر ترب میکس آذر سبزینه

  بذور تولید شده در سال جاری بذور با کیفیت بذور با قوه نامیه بیش از 90 درصد بذور اصلاح شده بسته بندی مناسب جهت حفظ و نگهداری بذر وزن/تعداد: 10 گرم اصالت: ایران

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت