لیست محصولات این تولید کننده فیرمن - FIRMAN

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • موتور برق فیرمن 2.2 کیلو وات مدل ECO 2990

  موتور برق فیرمن مدل ECO 2990توان خروجی 2.2 KW جریان خروجی 10 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 5.5 سیستم راه اندازی هندل و استارت ظرفیت باک L 15 میزان صدا db 72 وزن kg 51 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  10,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 3.1 کیلو وات استارتی مدل...

  موتور برق فیرمن مدل ECO 3990Eتوان خروجی 3.1 KW جریان خروجی 14 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 6.5 سیستم راه اندازی هندل و استارت ظرفیت باک L 15 میزان صدا db 66 وزن kg 55 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  13,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 3.1 کیلو وات هندلی مدل RD...

  موتور برق فیرمن مدل RD 4910توان خروجی 3.1 KW جریان خروجی 13 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 7 سیستم راه اندازی هندل ظرفیت باک L 15 میزان صدا db 68 وزن kg 50 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  12,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 3.1 کیلو وات استارتی مدل...

  موتور برق فیرمن مدل RD 4910Eتوان خروجی 3.1 KW جریان خروجی 13 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 7 سیستم راه اندازی هندل و استارتی ظرفیت باک L 15 میزان صدا db 68 وزن kg 60 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  13,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 3.1 کیلو وات هندلی مدل ECO...

  موتور برق فیرمن مدل ECO 3990توان خروجی 3.1 KW جریان خروجی 14 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 6.5 سیستم راه اندازی هندل ظرفیت باک L 15 میزان صدا db 66 وزن kg 55 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  13,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 5.5 کیلو وات مدل ECO 7990E

  موتور برق فیرمن مدل ECO 7990Eتوان خروجی 5.5 KW جریان خروجی 25 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 15 سیستم راه اندازی هندل و استارت ظرفیت باک L 25 میزان صدا db 76 وزن kg 96 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  27,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 7.5 کیلو وات مدل ECO 8990E

  موتور برق فیرمن مدل ECO 8990Eتوان خروجی 7.5 KW جریان خروجی 34 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 15 سیستم راه اندازی هندل و استارت ظرفیت باک L 25 میزان صدا db 76 وزن kg 103 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  30,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 7.5 کیلو وات مدل RD 8910EX

  موتور برق فیرمن مدل RD 8910EXتوان خروجی 7.5 KW جریان خروجی 34 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 15 سیستم راه اندازی هندل ظرفیت باک L 25 میزان صدا db 73 وزن kg 101 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  31,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق فیرمن 1.3 کیلو وات مدل ECO1990
  خرید محصول
  موتور برق فیرمن 1.3 کیلو وات مدل ECO1990

  موتور برق فیرمن مدل ECO1990توان خروجی 1.3 KW جریان خروجی 5.9 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 3.8 سیستم راه اندازی هندل ظرفیت باک L 6 میزان صدا db 72 وزن kg 26 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق فیرمن 8.5 کیلو وات مدل ECO 10990E
  خرید محصول
  موتور برق فیرمن 8.5 کیلو وات مدل ECO 10990E

  موتور برق فیرمن مدل ECO 10990Eتوان خروجی 8.5 KW جریان خروجی 38.6 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 15 سیستم راه اندازی هندل و استارت ظرفیت باک L 25 میزان صدا db 72 وزن kg 109 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق فیرمن 1.5 کیلو وات مدل RD 1910
  خرید محصول
  موتور برق فیرمن 1.5 کیلو وات مدل RD 1910

  موتور برق فیرمن مدل RD 1910توان خروجی 1.5 KW جریان خروجی 6.3 A فرکانس HZ 50 نوع سوخت مصرفی بنزین توان موتور HP 3.8 سیستم راه اندازی هندل ظرفیت باک L 5.5 میزان صدا db 72 وزن kg 21.5 ساخت چین گارانتی 12 ماه

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف