موتور برق کوپ

موتور برق کوپ 

 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 11 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل  KDF16000Q-3Dتوان مداوم تک فاز KVA 11 توان مداوم سه فاز KVA 13.8 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 4/1 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70

  156,400,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 12 کاوا مدل KDF16000XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF16000XEتوان مداوم 11 KVA بالاترین توان KVA 12 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 4/1 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70

  129,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 10 کاوا مدل KDF12000XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF12000XEتوان مداوم 9 KVA بالاترین توان KVA 10 مدل موتور KD2V80 تیپ موتور دو سیلندر خورجینی رادیاتور دار سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده آب خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 3/6 حجم مخزن سوخت L 34 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 79

  115,000,000 تومان 118,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 5 کاوا مدل KDF6700X/XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF6700X/XEتوان مداوم KVA 4.5 بالاترین توان KVA 5 مدل موتور KD186FAE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 75-79

  39,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 2.5 کاوا مدل KDF4000X/XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF4000X/XEتوان مداوم 2/8 KVA بالاترین توان KVA 2/5 مدل موتور KD178FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 0/7 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 88

  29,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 5 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF6700Q-3Dتوان مداوم تک فاز 4.5 KVA توان مداوم سه فاز 5.6 KVA مدل موتور KD186FAE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 14/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70-74

  52,750,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کوپ 6 کاوا مدل KDF8500XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF8500XEتوان مداوم KVA 6 بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 2/3 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 75-80

  45,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 6 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF8500Q-3Dتوان مداوم تک فاز 6 KVA توان مداوم سه فاز 7.5 KVA بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 2/3 حجم مخزن سوخت L 30 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 70-74

  58,600,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی سوپر سایلنت کوپ 5.5 کاوا...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF8500QQتوان مداوم 6 KVA بالاترین توان KVA 6/5 مدل موتور KD192FE تیپ موتور تک سیلندر هوا خنک شفت افقی دیزلی سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/7 حجم مخزن سوخت L 30 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 74

  68,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF12000Q
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 11 کیلو وات مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF12000Qتوان مداوم KVA 11 بالاترین توان KVA 12 مدل موتور KD292F تیپ موتور دو سیلندر خطی هوا خنک سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم 4/1 Lit/h

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF7500Q
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ 6.5 کاوا مدل...

  موتور برق دیزلی کم صدا کوپ مدل KDF7500Qتوان مداوم KVA 6.9 بالاترین توان KVA 6.5 مدل موتور KD188FAE سیستم استارت استارتی سیستم خنک کننده هوا خنک مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 1/65 حجم مخزن سوخت L 14/5

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF7500X/XE
  خرید محصول
  موتور برق دیزلی کوپ 6.9 کاوا مدل KDF7500X/XE

  موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF7500X/XEتوان مداوم 6.5 KVA بالاترین توان KVA 6.9 مدل موتور X: KD188FA XE: KD188FAE تیپ موتور دو سیلندر خورجینی رادیاتور دار سیستم استارت استارتی تک سیلندر – 4زمانه – خنک کننده با هوا مصرف سوخت در قدرت مداوم Lit/h 2/6 حجم مخزن سوخت L 12/5 میزان تولید صدا در فاصله 7 متری db 79

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف