موتور برق لانتاپ

موتور برق لانتاپ 

 • موتور برق بنزینی لان تاپ 7 کیلووات LT9000LBE

  موتور برق بنزینی لان تاپ LT9000LBEبالاترین توان KW 7.7 توان مداوم KW 7 جریان A 32 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg90 خروجی تک فاز

  33,700,000 تومان 34,650,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق بنزینی لان تاپ 5.5 کیلو وات...

  موتور برق بنزینی لان تاپ LT6500NEبالاترین توان KW 6 توان مداوم KW 5.5 جریان A 22 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 73 خروجی تک فاز

  24,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلو وات LT3500N

  موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلو وات LT3500Nبالاترین توان KW 3.1 توان مداوم KW 2.8 جریان A 11 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 15 وزن kg 45 خروجی تک فاز

  14,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لان تاپ LT11000ME3-ATS
  خرید محصول
  موتور برق لان تاپ 8.5 کیلووات LT11000ME3-ATS

  موتور برق بنزینی لان تاپ مدل LT11000ME-3بالاترین توان KW 9.5 توان مداوم KW 8.5 جریان A 32 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 380 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 140 خروجی تک فاز و سه فاز دارای سیستم ATS بر روی خروجی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT11000ME
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 8.5 کیلو وات...

  موتور برق بنزینی لان تاپ LT11000MEبالاترین توان KW 9/5 توان مداوم KW 8/5 جریان A 32 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 140 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT9000NE
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 7 کیلو وات LT9000NE

  موتور برق بنزینی لان تاپ LT9000NEبالاترین توان KW 7.7 توان مداوم KW 7 جریان A 32 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 90 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT7500LBE
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 6 کیلو وات LT7500LBE

  موتور برق بنزینی لان تاپ 6 کیلو وات LT7500LBEبالاترین توان KW 7 توان مداوم KW 6 جریان A 24 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 85 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT7500NE
  خرید محصول
  موتور برق 6 کیلووات لان تاپ LT7500NE

  موتور برق لان تاپ LT7500NE

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ دو گانه سوز LPT6500CLE
  خرید محصول
  موتور برق لان تاپ دو گانه سوز 5 کیلو وات...

  موتور برق لان تاپ دو گانه سوز  LPT6500CLEبالاترین توان KW 6 توان مداوم KW 5.5 جریان A 22 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین و گاز مایع ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 80 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT6500LBE
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 5.5 کیلو وات LT6500N

  موتور برق بنزینی لان تاپ 5.5 کیلو وات LT6500Nبالاترین توان KW 6 توان مداوم KW 5.5 جریان A 22 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 25 وزن kg 73 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT3500LBE
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلووات 3500CL

  موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلووات 3500CLبالاترین توان KW 3.1 توان مداوم KW 2.8 جریان A 11 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 15 وزن kg 48 خروجی تک فاز

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • موتور برق لان تاپ LT3500NE
  خرید محصول
  موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلو وات...

  موتور برق بنزینی لان تاپ 2.8 کیلو وات LT3500NEبالاترین توان KW 3.1 توان مداوم KW 2.8 جریان A 11 سیستم استارت استارتی با باطری ، چرخ و دسته ولتاژ V 240 فرکانس Hz 50 نوع سوخت بنزین ظرفیت مخزن L 15 وزن kg 48 خروجی تک فاز

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف