لیست محصولات این تولید کننده ردسان - Redsun

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • موتور برق 1.5 کیلووات ردسان مدل RG2200

  موتور برق ردسان 1.5 کیلووات مدل RG2200سیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن) ولتاژ خروجى 220V AVR داراى سیستم (تثبیت کننده جریان برق) قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت صدا کمتر از 80 دسیبل میزان مصرف سوخت کمتر از 1/5 لیتر در ساعت براى مدل هاى نیمه صنعتى و کمتر از 1 لیتر براى مدل هاى خانگی جنس سیم پیچی : ١٠٠ ٪مسی نوع : باطری اتمی متعلقات : چرخ و دسته...

  تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق 3.2 کیلووات هندلی ردسان مدل RG4000

  ویژگی های موتور برق 3.2 کیلو وات ردسانسیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن) ولتاژ خروجى 220V AVR داراى سیستم (تثبیت کننده جریان برق) قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت صدا کمتر از 80 دسیبل میزان مصرف سوخت کمتر از 1/5 لیتر در ساعت براى مدل هاى نیمه صنعتى و کمتر از 1 لیتر براى مدل هاى خانگی جنس سیم پیچی : ١٠٠ ٪مسی نوع : باطری اتمی متعلقات : چرخ و دسته...

  تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق 3.2 کیلووات استارتی ردسان مدل...

  ویژگی های موتور برق 3.2 کیلو وات ردسانسیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن) ولتاژ خروجى 220V AVR داراى سیستم (تثبیت کننده جریان برق) قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت صدا کمتر از 80 دسیبل میزان مصرف سوخت کمتر از 1/5 لیتر در ساعت براى مدل هاى نیمه صنعتى و کمتر از 1 لیتر براى مدل هاى خانگی جنس سیم پیچی : ١٠٠ ٪مسی نوع : باطری اتمی متعلقات : چرخ و دسته...

  تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق 7 کیلووات استارتی ردسان مدل RG9500

  ویژگی های موتور برق 7 کیلو وات ردسانسیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن) ولتاژ خروجى 220V AVR داراى سیستم (تثبیت کننده جریان برق) قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت صدا کمتر از 80 دسیبل میزان مصرف سوخت کمتر از 1/5 لیتر در ساعت براى مدل هاى نیمه صنعتى و کمتر از 1 لیتر براى مدل هاى خانگی جنس سیم پیچی : ١٠٠ ٪مسی نوع : باطری اتمی متعلقات : چرخ و دسته...

  تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق 8 کیلووات استارتی ردسان مدل RG10500

  ویژگی های موتور برق 8 کیلو وات ردسانسیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن) ولتاژ خروجى 220V AVR داراى سیستم (تثبیت کننده جریان برق) قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت صدا کمتر از 80 دسیبل میزان مصرف سوخت کمتر از 1/5 لیتر در ساعت براى مدل هاى نیمه صنعتى و کمتر از 1 لیتر براى مدل هاى خانگی جنس سیم پیچی : ١٠٠ ٪مسی نوع : باطری اتمی متعلقات : چرخ و دسته...

  تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف