لیست محصولات این تولید کننده لوتیان - Lutian

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • موتور برق لوتین 1 کیلو وات LT1200S

  موتور برق لوتین 1 کیلو وات LT1200Sنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 1 کیلو وات توان اسمی 0.8 کیلو وات نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 87 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی ظرفیت سوخت 6 لیتر وزن دستگاه 26 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  5,950,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 1 کیلو وات LT1900

  موتور برق لوتین 1 کیلو وات LT1900نوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 1 کیلو وات توان اسمی 0.8 کیلو وات نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 94 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی ظرفیت سوخت 6 لیتر وزن دستگاه 27 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  6,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 3.5 کیلو وات LT3600-s

  موتور برق لوتین 3.5 کیلو وات LT3600-sنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 3.5 کیلو وات توان اسمی 3کیلو وات نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 196 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی ظرفیت سوخت 15 لیتر وزن دستگاه 43 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  9,650,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 3.5 کیلو وات استارتی LT3990E

  موتور برق لوتین 3.5 کیلو وات LT3990Eنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 3.5 کیلو وات توان اسمی 3 کیلو وات نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 196 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 15 لیتر وزن دستگاه 45 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  13,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 6.5 کیلو وات استارتی LT7990E

  موتور برق لوتین 6.5 کیلو وات LT7990Eنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 6.5 کیلو وات توان اسمی 6 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 389 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 28 لیتر وزن دستگاه 89 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  25,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 5.5 کیلو وات استارتی LT6500ES

  موتور برق لوتین 5.5 کیلو وات استارتی LT6500ESنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 5.5 کیلو وات توان اسمی 5 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 389 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 25 لیتر وزن دستگاه 82 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  22,000,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 5.5 کیلو وات استارتی LT6500EN

  موتور برق لوتین 5.5 کیلو وات استارتی LT6500ENنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 5.5 کیلو وات توان اسمی 5 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 389 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 25 لیتر وزن دستگاه 82 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  22,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 3 کیلو وات هندلی LT3600EN

  موتور برق لوتین 3 کیلو وات هندلی LT3600ENنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 3 کیلو وات توان اسمی 2.8 کیلو وات خروجی 13 آمپر نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 196 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی ظرفیت سوخت 15 لیتر وزن دستگاه 40 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  10,900,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 8.5 کیلو وات LT9000ES2

  موتور برق لوتین 8.5 کیلو وات LT9000ES2نوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 8.5 کیلو وات توان اسمی 8 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 460 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 25 لیتر وزن دستگاه 89 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  24,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 3.8 کیلو وات LT3900S

  موتور برق لوتین 3.8 کیلو وات LT3900Sنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 3.8 کیلو وات توان اسمی 3.5 کیلو وات نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 208 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی  ظرفیت سوخت 15 لیتر وزن دستگاه 58 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  10,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق لوتین 8.5 کیلو وات LT10990E

  موتور برق لوتین 8.5 کیلو وات LT10990Eنوع سوخت بنزینی  بالاترین توان خروجی 8.5 کیلو وات توان اسمی 7.5 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 460 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 28 لیتر وزن دستگاه 91 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  32,500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور برق دیزلی لوتین 8 کیلو وات 7GF-ME

  موتور برق لوتین 8 کیلو وات 7GF-MEنوع سوخت گازوئیل  بالاترین توان خروجی 8 کیلو وات توان اسمی 7.5 کیلو وات دارای چرخ دسته و باطری نوع موتور تک سیلندر حجم موتور 406 سی سی سیستم خنک کننده روغن و جریان هوا سیستم استارت هندلی و استارتی ظرفیت سوخت 15 لیتر وزن دستگاه 130 کیلو گرم سیم پیچ 100% مس فرکانس 50 هرتز ولتاژ خروجی ۲۲۰

  34,400,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف