ارسال کالا ها از انبار مرکزی تهران می باشد.

برند ها (هیچ تولیدکننده ای وجود ندارد)